اولین دستگاه چاپ در ایران

نخستین چاپخانه در ایران در دوران صفویان در منطقه جلفای اصفهان توسط کشیشان ارمنی راه اندازی شد و همچنین اولین کتاب ها نیز در این منطقه و توسط پیشوای مذهبی کلیسای وانک به چاپ رسید.

/ 0 نظر / 35 بازدید